บริษัท พี.เอ็น.วี. โพลีเทค จำกัด

บริษัท พี.เอ็น.วี. โพลีเทค จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ และของเหลวทุกชนิด ซึ่งสามารถให้บริการได้ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง และบริการหลังการขาย เพื่อคงความเป็นเลิศในธุรกิจแขนงนี้ บริษัทฯ ได้ทุ่มเทความพยายามที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้า พร้อมทั้งบริการที่ดีที่สุดจากพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและผ่านการอบรม อย่างดีจากบริษัท

บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ของเครื่องสูบที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของโลกดังต่อไปนี้ คือ GD - Robuschi, GD - Elmo Rietschle, Weir warman, Weir floway, Torishima, SPXflow - Johnson, Orbit, Wilo เเละ Duraflo. ซึ่งบริษัทฯ มีการพัฒนาด้านวิทยาการและความรู้ทางแขนงนี้ร่วมกันกับผู้ผลิตอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้การนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูง ทนทานและมั่นใจได้ รวมถึงราคาประหยัด คุ้มค่ากับค่้าใช้จ่าย

การบริการของบริษัทฯ ได้ยึดถือจากความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลักพนักงานทุกระดับให้ความใส่ ใจ และพร้อมเสมอที่จะรีบจัดการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงโดยเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะร่วมมือกับลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดจนถึงท้ายสุด คือ วางแผน ออกแบบ ประมาณการ จัดส่งสินค้าทันเวลา การติดตั้งใช้งาน และบริการหลังการขายให้กับงานโครงการขนาดใหญ่และเล็กต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานของหน่วยงานราชการหรืองานเอกชน ทางบริษัทฯ สามารถรับผิดชอบในลักษณะของ TURNKEY ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับคุณภาพของงานที่ดีที่สุดด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ให้ความไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของทางบริษัทฯ และมั่นใจว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจจากสินค้าและบริการนั้น ๆ อย่างดีตลอดไป

พี.เอ็น.วี. โพลีเทค

 


P.N.V.POLYTECH CO.,LTD
Phone:
+66 (0)2 815-6879-80 Fax: +66 (0)2 815-7217
Address:
181/1,181/2 Moo 1,Soi Bancha, Suksawad Rd,Pakklong Bangplakod, Prasamutjedi, Samutprakarn 10290 THAILAND
E-mail: pnvmail@pnvpolytech.com


© Designed by P.N.V.Polytech Co.,Ltd

webmaster

godaddy web stats